København

Ny Carlsbergfondet

Vedligeholdelse af vinduer på Ny Carlsbergfondet. Koblede vinduer, der efter mange års vejrslid, skulle slibes ned, afrenses, kittes, gives linolie og males.

  • Rensning og slibning

  • Kitning af vinduer med linolie

  • Maling af koblede vinduer