Kvalitet er en æressag

Vi har malet siden 1969, og vi har aldrig malet andet end kvalitet. Uanset om opgaven er stor eller lille. Uanset erhvervs- eller privat kunde, så har vi konstant fokus på at levere et højt og stabilt kvalitetsniveau, overholde indgåede deadlines samt en stram budgetstyring. Dermed får vores kunder professionelle resultater, hvor malerkvaliteten og de indgåede aftaler går hånd i hånd.

En vigtig del af et højt stabilt kvalitetsniveau er vores medarbejdere, som er dem man møder på arbejdspladserne. Vi arbejder derfor målrettet med at forbedre vores medarbejders arbejdsliv. Derfor ser vi også, at vores medarbejdere nærmest er her for livstid, og i deres arbejde ser vi, at de altid udviser stor grad af ansvarlighed og fleksibilitet. 

Ofte løser vi opgaver mens der er andre aktiviteter i bygningen. Det kræver en aktiv dialog, præcis projektledelse og hensyntagen, når der er medarbejdere eller andre håndværker-grupper i bygningen. Vi lægger derfor produktionsplaner i tæt dialog med kunden.

I virksomheden har vi sammen med vores medarbejdere en lang række særlige kompetencer til renovering af vinduer, facader, trappeopgange, kontorer og nybyggeri. Vi har medarbejdere med specialer inden for en lang række malerfaglige metoder, teknikker og materialer, bl.a. linoliemaling, limfarve, ådring, tapetsering men også gamle malerteknikker indenfor kalkning, tjære, marmorering m.fl. 

 • Velafprøvede procedurer for egenkontrol og kvalitetssikring. Til hvert projekt udvælger malermesteren og malerkonduktørerne et team af medarbejdere med de rette kompetencer og erfaringer i forhold til de opgaver, der skal løses.

 • Evaluering: Både de enkelte malersvende og malerkonduktører evaluerer på fastlagte tidspunkter kvaliteten i arbejdsprocessen, tidsforbruget og det færdige arbejde.

 • Der følges en kvalitetssikringsmodel med bl.a. projektgennemgang, planlægning, modtagekontrol af materialer, kontrolplaner, løbende proceskontrol af arbejdets kvalitet, projektændringer (tid, økonomi, opgaver) og farveplaner med registrering af produkter og farvekoder.

 • Alle opgaver følger retningslinjerne for miljøledelse, kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og sikkerhed fra Danske Malermestre.

 • KVALITET
  Vi har velafprøvede procedurer for egenkontrol og kvalitetssikring. Vores motto: Vi gør os umage – hver dag – hver gang.

 • TIDSSTYRING
  Vi sørger for professionel planlægning og stram tidsstyring, så de indgåede deadlines overholdes hver gang.

 • FASTE PRISER
  Vi arbejder som udgangspunkt altid efter faste prisaftaler. Eventuelt ekstraarbejde aftales og bliver udført på aftalte vilkår.

 • ARBEJDSMILJØ
  Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen prioritet højt. Langt ud over lovkrav, fordi et positivt arbejdsmiljø gavner alle.

 • DIALOG OG FLEKSIBILITET
  Vi går altid i aktiv i dialog og udviser en høj grad af fleksibilitet for alle på arbejdspladserne, så maleropgaven løses til fuld tilfredshed.

 • AFDÆKNING OG OPRYDNING
  Effektiv afdækning før påbegyndt arbejde og oprydning efter afsluttet arbejde er standard.