Slotsholmen, København

Porten til Højesteret

Sagen omhandlende restaureringen af porten til Højesteretten, beliggende i Prins Jørgens Gård på Slotsholmen i København, er hermed afsluttet.

  • Restaurering af Porten